Általános szerződési feltételek
Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mitter Anna Róza e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.mittersisters.com weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mittersisters.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név:  Mitter Anna Róza e.v.
Székhely:  1075 Budapest, Károly krt. 1 3/3
Levelezési cím: 1075, Budapest, Károly körút 1.
Adószám:  67747566-1-41
Telefonszám: +36 20 557 1422
E-mail cím:info@mittersisters.com

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a www.mittersisters.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történik.
1.2. A szolgáltatás végzése során a Szolgáltatóra, és az Ügyfélre a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: PTK) vonatkozó részei, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
1.3. Ezen Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató nyilvánosságra hozza oly módon, hogy azt közzéteszi internetes oldalán (www.mittersisters.com).
1.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatása esetén azt a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza.

2. JELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓJA

2.1. A Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a workshopokon való részvételt biztosító regisztrációra. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.
2.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
2.4. A jelentkezésre a regisztrációs felületen található http://mittersisters.com/registration/ feliratra kattintást követően kerül sor. A jelentkezés tehát a gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

3.1. Az Ügyfél által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy jelentkezése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
3.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.
3.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött jelentkezésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
3.4. Ha az Ügyfél jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
3.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött jelentkezési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
4.2. A workshopok díját az Ügyfél kétféle módon egyenlítheti ki: vagy a kezdést megelőzően készpénzben fizet, vagy előre átutalással. Átutalás esetén a részvételi díjnak a workshop kezdetéig be kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára. Helyben csak készpénzben van mód a fizetésre.
4.3. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására számlát állít ki.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. Az Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az elküldött és visszaigazolt jelentkezés alapján maga helyett más jelenjen meg a workshopon, azaz a jelentkezés átruházható.
5.2. Az időpont módosítására a workshop időpontja előtt legfeljebb 72 órával van lehetőség.
5.3. Ha az Ügyfél a workshop előtt 72 órán belül mondja vissza a részvételt vagy a visszaigazolt jelentkezés ellenére nem jelenik meg a workshopon, akkor a teljes díjat ki kell fizetnie, a részvételi díj utólagos kiszámlázása útján.
5.4. Betegség esetén a Szolgáltató hivatalos orvosi visszaigazolás bemutatása vagy elküldése után tudja átírni az eredeti jelentkezést egy másik időpontra.
Szolgáltatónak joga van visszamondani a meghirdetett workshopokat, ha nincs rájuk elég jelentkező. Ebben az esetben az addig jelentkező Ügyfelek a teljes díjat visszakapják, ha azt előzetesen kiegyenlítették.

6. FELELŐSSÉG

6.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.2. Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

7. COOKIE-K

7.1. A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t ? azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt ? küld a Szolgáltató a látogató (továbbiakban: Érintett) számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
7.2. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
7.3. Alkalmazott cookie-k:

7.4. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
7.5. A legtöbb böngésző menüsorában található ?Segítség? funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

8. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

8.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
8.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
8.3. A Szolgáltató rögzíti, hogy a workshop tematikája, felépítés, illetve a workshopon bemutatottak
és elhangzottak a Szolgáltató üzleti titkának, illetve szellemi termékének minősül. Az Ügyfél a
workshopon bemutatottakat illetve elhangzottakat semmilyen módon nem jogosult kép és/vagy
hangrögzítő eszközzel rögzíteni, a workshop bármely elemét a Szolgáltató által tartott workshopon
kívül felhasználni.
8.4. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap
használata, a workshopon való megjelenés, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít
jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen
túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában
nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZÜGYINTÉZÉS

9.1. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
9.2. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Budapest, 2016. DECEMBER 8.